زشتی خیانت عقلی است:

امانت داری از اصول اخلاقی انسانی است و زشتی خیانت حقیقتی است که خردمندان به آن معترف هستند.

و آلودگی به خیانت سبب از دست دادن تمام فضائل انسانی و موجب هلاکت و نابودی انسان می گردد.

به عبارت دیگر خائن گرچه به حسب ظاهر صورت انسانی دارد ولی سیرت او نه تنها از انسانیت بی بهره بلکه دیو سیرت و دارای سیرت شیطانی است.

سلمان(فارسی)گوید:زمانی که خداوند متعال اراده کند بنده اشرا (به خاطر کردارهای ناشایسته)مورد(عقوبت و)هلاکت قرار دهد لباس حیاء را از تن او در می آورد و حیاء را از او میگیرد و زمانی که حیاء از او گرفته شد نمی یابی او را مگر انسانی خائن و خیانت کار (و در نتیجه مردم نیز بر اثر خیانت کاری وی)به او خیانت می کنند.

و هنگامی که وی دارای این دو صفت شد امانت دارای از وی گرفته میشود و وقتی که امانت داری از وی سلب شد او را سنگدل و قسی القلب دیدار میکنی و زمانی که گرفتار قساوت و سنگدلی شد حقیقت ایمان را از دست داد او را می بینی شیطانی ملعون و دور از رحمت پروردگارگردیده است.

(اصول کافی ج2 باب فی اصول الکفر و ارکانه ح10)

/ 0 نظر / 46 بازدید