حدیثی از امام جواد صلوات الله علیه :

کمال الدین

عبد العظیم بن عبد اللَّه بن على بن حسن بن زید بن حسن علیه السلام گوید خدمت امام نهم‏

 

محمد بن على بن موسى علیه السلام رسیدم و میخواستم از او بپرسم که قائم خاندان ما که مهدى است او است یا دیگرى؛ او آغاز سخن کرد و فرمود اى ابو القاسم براستى قائم ما که او است مهدى آنست که باید در حال غیبتش انتظار او را بکشند و در ظهورش فرمان او را برند و او سومین فرزند منست سوگند بآن خدائى که محمد (ص) را بنبوت برانگیخت و ما را بامامت مخصوص کرد هر آینه اگر نماند از دنیا جز یک روز خدا آن روز را طولانى کند تا در آن ظهور کند و زمین را پر از عدل و داد کند چنانچه پر از جور و ستم شده است و بدرستى که خداى تبارک و تعالى هر آینه کار او را در ظرف یک شب اصلاح کند چنانچه کار کلیم خود موسى را اصلاح کرد آنگاه که رفت آتشى برگیرد و برگشت با مقام رسالت و نبوت سپس فرمود بهترین کارهاى شیعیان ما انتظار فرج است.

/ 0 نظر / 59 بازدید