حتما باید جواب پرسش داده شود یا موافق و یا مخالف:

شواهد التنزیل لقواعد التفضیل

ابى جعفر الباقر علیه السّلام از پدر و او از جدش نقل کرده است که رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله فرمود:

من سرّه (من اراد) ان یجوز على الصّراط کالرّیح العاصف و یلج الجنّة بغیر حساب فلیتولّ ولیّى و وصیّی و صاحبى و خلیفتى على اهلى علىّ بن ابى طالب علیه السّلام و من اراد ان یلج النّار ....

هر کسى مشتاق است که از پل صراط مثل باد تند پاییزى بگذرد و خود را بدون حساب به بهشت جاویدان برساند، ولایت ولىّ و وصىّ و مصاحب و خلیفه من، على بن ابى طالب علیه السّلام را بپذیرد و بر دل بسپارد. و هر کسى مى‏خواهد در آتش‏ جهنّم‏ سرنگون شود، ولایت على بن ابى طالب علیه السّلام را رها کند.

به عزّت و جلال پروردگارم سوگند، على علیه السّلام باب اللَّه است، هیچ کسى وارد نمى‏شود، مگر از آن باب، و او صراط مستقیم است، على علیه السّلام آن کسى است که خداوند، در روز قیامت از ولایت او سؤال خواهد کرد.

/ 0 نظر / 18 بازدید