ترس از خدا خوشبختی می آورد و ترس از بنده خدا بدبختی:

آدمی زاده اگر چنین بود خوشبخت بود!

اگر آنچنان که از نیازمندی می ترسند، از آتش می ترسیدند. از هر دو نجات می یافتند.

و چنان که به دنیا علاقه می ورزند، به بهشت اشتیاق می ورزیدند،هر دو را در می یافتند.

و چنان که به ظاهر از بندگان خدا می ترسند،در باطن از خدا می ترسیدند در هردو  دنیا نیکبخت می شدند.

/ 0 نظر / 55 بازدید